Vải áo dài mới nhất 2019

-15%

Vải áo dài truyền thống

Vải áo dài họa tiết khác LTN 1160

200,000 170,000
-15%
200,000 170,000
-15%

Vải áo dài truyền thống

Vải áo dài hoa văn AD 7509

200,000 170,000
-15%

Vải áo dài truyền thống

Vải áo dài hoa sen AD 7507

200,000 170,000
-15%

Vải áo dài truyền thống

Vải áo dài hoa cúc AD 706

200,000 170,000
-15%

Vải áo dài truyền thống

Vải áo dài hoa nhỏ TL 0100

200,000 170,000
-15%

Vải áo dài truyền thống

Vải áo dài hoa văn TL 0097

200,000 170,000
-15%

Vải áo dài truyền thống

Vải áo dài hoa TL 0106

200,000 170,000

Vải áo dài cao cấp 2019

-15%

Vải áo dài truyền thống

Vải áo dài hoa nhí ADYT 7350

200,000 170,000
-15%

Vải áo dài truyền thống

Vải áo dài hoa sen GH 3830

200,000 170,000
-15%

Vải áo dài truyền thống

Vải áo dài hoa nhí CHAD 1490

200,000 170,000
-10%

Vải áo dài mẹ và bé

Vái áo dài mẹ và bé CT 5192

300,000 270,000
-15%

Vải áo dài cách tân

Vải áo dài hoa hồng CT 3615

200,000 170,000
-15%

Vải áo dài Thái Tuấn

Vải áo dài Thái Tuấn ASBR 300

200,000 170,000
-15%
200,000 170,000
-15%

Vải áo dài cách tân nam

Vải áo dài họa tiết khác AP CTN-15

200,000 170,000

Chọn vải áo dài theo từng kiểu họa tiết